Haberin Yayn Tarihi:
28/02/2017-08:58
Melih G繹k癟ek ve G羹rsel Baran Fuar alan覺 i癟in bulutu

ATO Bakan覺 seçilen Gürsel Baran ile Ankara Büyükehir Belediye Bakan覺 Melih Gökçek, seçimlerin ard覺ndan ilk kez bir araya geldi.

Fuar Alan覺 yap覺lmas覺na ilikin kurulan irket hissedarlar覺 bir araya geldi. Yakla覺k 1 saat süren Olaanüstü Genel Kurul Toplant覺s覺’na; Fuar alan覺n覺n inas覺 için kurulan irketin hissedarlar覺ndan Yönetim Kurulu Bakan覺 ve Büyükehir Belediye Bakan覺 Melih Gökçek, Akyurt Belediye Bakan覺 Gültekin Ayanta, Ankara Ticaret Borsas覺 (ATB) Bakan覺 Faik Yavuz, Ankara Ticaret Odas覺 (ATO) Bakan覺 Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odas覺 (ASO) Bakan覺 Nurettin Özdebir, Ankara Esnaf ve Sanatkâr Odalar覺 Birlii Bakan覺 (ANKESOB) Mehmet Yiiner kat覺ld覺.

Daha önce 3 kez yönetim kurulu toplant覺lar覺na kat覺lmayan TOBB Bakan覺 Rifat Hisarc覺kl覺olu ise bu kez de Olaanüstü Genel Kurul toplant覺s覺na da kat覺lmad覺.

 

GÖKÇEK’TEN ÖNER襤…

Toplant覺 sonras覺, bas覺n mensuplar覺na al覺nan kararlara ilikin bilgi veren Gökçek, “Bugün özellikle Ankara için son derece önem arz eden Ankara Fuar ve Kongre Alan覺 ile ilgili olarak arkadalar覺m覺zla bir araya geldik” dedi.  

TOBB Bakan覺 Rifat Hisarc覺kl覺olu hariç dier tüm üyelerin toplant覺da bulunduunu ifade eden Gökçek, “Kat覺lanlarla birlikte toplant覺m覺z覺 yapt覺k. Her ne kadar ASO, ATB ve TOBB daha önceden toplant覺ya kat覺lmayacaklar覺n覺 bildirdilerse de saolsun lütfedip buraya geldikleri için rahatl覺kla güzel bir toplant覺 yapt覺k. En az覺ndan önümüzün ne olaca覺n覺 görmeye çal覺t覺k” diye konutu.

Kat覺l覺mc覺lar覺n kendi yönetim kurullar覺nda toplant覺 sonucunu deerlendireceklerini kaydeden Gökçek, “Bizim teklifimiz, öyle oldu; Özellikle Akyurt Belediyesi ve Ankara Büyükehir Belediyesi, hisseleri devrals覺n, yoluna devam etsin ve bu ii bitirilsin” ifadelerini kulland覺.  

 

BARAN: "YÖNET襤ME SORACAIZ"

Dier irket hissedarlar覺n覺n mevcut Fuar Alan覺 projesini pahall覺 bulduklar覺n覺, daha ucuz bir proje yap覺lmas覺n覺 teklif ettiklerini dile getiren Gökçek, unlar覺 söyledi:

“Ancak, projeye büyük paralar verdik, projeyi çizdirdik,  onun devam etmesini istiyoruz. Ankara Büyükehir Belediyesi’ne ve Akyurt Belediyesi’ne hisselerini devrederlerse bu i bitecek. Kendi yönetimlerine dan覺覺p, deerlendirmeler sonucunu bize bildirecekler. 襤nallah deerlendirmeler müspet biter, bir netice al覺r覺z. Özeti bu.”

Gökçek’in aç覺klamas覺n覺n ard覺ndan bas覺n mensuplar覺n覺n sorular覺n覺 cevapland覺ran hissedarlardan ATO Bakan覺 Gürsel Baran, “yönetimleriyle görümenin sonucunda nas覺l bir karar ç覺kabileceine” ilikin bir soruya, “u an bir ey söylemek istemiyorum, yönetimimizde bakaca覺z” cevab覺n覺 verdi.

 

ORTAKLARIN H襤SSE ORANLARI

Ankara'ya dev bir Fuar alan覺n覺 ve kongre Merkezi ina etmek üzere kurulan “Ankara Uluslararas覺 Fuar ve Kongre Merkezi A.”nin hissedarl覺k yap覺s覺 da öyle:

Ankara Büyükehir Belediyesi  -  %24

Türkiye Odalar Borsalar Birlii  (TOBB)  -  %24

Ankara Ticaret Odas覺 (ATO)  -  %20

Ankara Sanayi Odas覺  (ASO)  -  %20

Ankara Ticaret Borsas覺 (ATB) -  %5

Akyurt Belediyesi  -  %5          

Ankara Esnaf ve Sanatkar Odalar覺 Birlii - %2

Bu habere Su adresten ulaSabilirsiniz:
http://www.sporanki.com/haberi/53559-Melih_Gokcek_ve_Gursel_Baran_Fuar_alani_icin_bulustu.html