Rıza Sümer: "Amatörlere beşer bin TL. nakit yardımı yapılmalıdır"

Rıza Sümer: "Amatörlere beşer bin TL. nakit yardımı yapılmalıdır"

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Kurucu ve 1980-95 dönemi Genel Başkanı, Şiddetsiz Toplum Derneği Başkanı Rıza Sümer, Koronavirüs salgınının, sporda da çok ağır bir şiddet etkisi yarattığını belirterek, sürecin uygun hale gelmesi durumunda, tüm spor dallarında takım sporlarındaki liglerin hızlandırılmış bir programla tamamlanmasını, futbol süper lig dahil, amatör ve profesyonel tüm liglerde küme düşmenin kaldırılmasını, amatör dallarda yer alan spor kulüplerine en az 5 biner lira nakit yardımı yapılmasını, köy ve mahallelerde, komşuluk ve dostluk ilişkilerini geliştirmek, salgının etkisini azaltmak, spor-sağlık ilişkisini anlatmak için spor yürüyüşleri ve hareketleri düzenlenmesini, gençlik, beden eğitimi ve spor politikası ile Bakanlık bütçesinin güncellenmesini önerdi.

Sümer, Ankara’da yaptığı yazılı açıklamada şunları dile getirdi.

“Ortaya çıkması ve tüm dünyaya hızla yayılması, araştırma ve tartışma konusu olan Koronavirüs, sporda da çok ağır psikolojik, ekonomik, sosyal ve sağlık şiddeti yaratmıştır. Amatör veya profesyonel dallarda yer alan spor kulüplerimizin, üye ve taraftarlarının, izleyicilerinin, beden eğitimi ve spor dernek ve üst birliklerinin, spor dalı federasyonlarının, Spor Bilimleri Fakültelerinin, beden eğitimi ve spor yüksek okullarının, medyanın, bu ağır şiddetin etkilerini uzun bir süre yaşayacakları anlaşılmaktadır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın önderliğinde, üniversitelerin ilgili birimlerinin, spor dalı federasyonlarının, gönüllü kuruluşların. spor kulüplerinin, federasyon ve konfederasyon tipindeki üst birliklerin ve medyanın işbirliğinde, bu ağır şiddetin etkilerini azaltmak için önümüzde fırsatlar vardır.

Öncelikle liglerde küme düşme kaldırılmalıdır. Ligler, spor bilimine ve sağlık tehlikesine karşı uygun koşullar sağlanarak, gece gündüz, hızlandırılmış bir programla tamamlanmalıdır. Spor kulüplerine, reklam ve bilet düzenlemeleri ile daha fazla kaynak sağlanmalı, ekonomik sıkıntı yaşanmamalıdır. Amatör spor dallarında yer alan spor kulüplerine, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu’nun eşgüdümünde, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonları kanalı ile en az beşer bin Tl. nakit yardımı yapılmalıdır.

Stadyum ve benzeri büyük inşaatlar yapılmamalı, spor kulüplerinin ve halkın yararlanabileceği açık ve kapalı, semt spor tesislerine ağırlık verilmelidir. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2020 yılı bütçesi, gençlik, beden eğitimi ve spor kesimlerinin de görüşü alınarak güncellenmeli, 2021 yılı bütçesi de şimdiden birlikte hazırlanmalıdır. Ülkemizin gençlik, beden eğitimi ve spor politikasının öncelikli hedefleri, tüm illerin durumu gözetilerek, kısa veya uzun geçmişteki karar ve uygulamalardan da yararlanılarak, yerel ve ulusal düzeyde yeni koşullara uygun hale getirilmelidir.

Virüsten korunmak önlemleri alınarak, salgının ve diğer sorunların, ruhsal ve bedensel etkilerini azaltmak, spor-sağlık ilişkilerini anlatmak, hemşerilik, komşuluk ve dostluk ilişkilerini geliştirmek için, Valilikler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, kaymakamlıklar, belediye başkanlıkları, spor dalı federasyonları, üniversiteler, gönüllü kuruluşlar, muhtarlıklar, beden eğitimi öğretmenleri, spor kulüpleri, federasyon ve konfederasyon tipindeki üst birlikler ve medyanın işbirliğinde, spor yürüyüşleri ve hareketleri düzenlenmelidir.

Bu amaçla, Bakanlıkta ve her ilde, belirttiğimiz kesimlerin temsil edileceği birer kurul oluşturulmalıdır. Bu önerilerin, kamuoyundan tam destek bulacağı kanısındayım.”