Yaznn Yayn Tarihi:
04/10/2017-23:30
Bir ziyaretin ard覺ndan

Özellikle Ankaragücü olmak üzere, Ankara sporuna verdii destek nedeniyle ilgimi çekmi olan, konumalar覺 ve zarafeti nedeniyle siyasette etkili bir kiilik olarak dikkatle takip etmi olduum bir milletvekiliydi.

Arman Talay ödül töreninde tan覺m覺 olmam ve oradaki s覺cak tav覺rlar覺 nedeniyle mail adresine att覺覺m bir mesaj üzerine, dan覺man覺 taraf覺ndan aranarak nazik daveti üzerine ziyaretine gittim.

Çok s覺cak kar覺land覺m. Meclisteki odas覺 ba覺ms覺z milletvekili olmas覺na ramen dopdolu. Her gelen misafirinin çok s覺cak kar覺land覺覺 bir ortam. Dan覺manlar覺 ve sekreterya, herbiri s覺cakkanl覺 insanlar.

Girite hemen dikkatinizi çeken unsur, as覺l覺 durumdaki Ankaragücü atk覺s覺 oluyor. 襤yi bir Ankaragüçlü olduu ve Ankaragücü'nün s覺k覺nt覺l覺 günlerinde hep yan覺nda olduu biliniyordu ama, Ankaragücü sevdal覺s覺 olduunu bizzat görmü oldum.

Kendisi taraf覺ndan çok s覺cak kar覺land覺m. Tekerlekli sandalyemden kalkmam, misafir koltuuna oturmam esnas覺nda bizzat yard覺mc覺 oldu.

Çok iyi eitim alm覺 olduunu özgeçmiini okuduumuzda anl覺yoruz. Ancak, bire bir kar覺lat覺覺n覺zda ve sohbet ilerledikçe bunu daha iyi gözlemliyorsunuz.

襤nsan kaynaklar覺 ve yönetim alan覺nda faaliyet gösteren bir irketinin olduunu duymutum. Bu dalda neden baar覺l覺 olabildiini kendisini görünce daha iyi anlad覺m. Gerçekten kar覺s覺ndakini zarafetiyle, konumas覺yla, nazik uslubuyla hemen etki alt覺na alabiliyor. Bilgili ve etkili.

Ziyaretimdeki amaç bir röportaj ve belli bir konu olmad覺覺ndan ve de kendisini gazeteci kimliimle ziyaret etmediimden dolay覺, ziyaretimde gündeme dair öne ç覺kan bir unsur olmad覺.

Ancak, Ankara'y覺 ve Ankara'l覺lar覺, özellikle Ankaragücü'nü çok seviyor. Bu her halinden  belli. Ankara sporu ile yak覺ndan ilgili. Bu milletvekilliinden kaynakl覺 bir ilgi diye düünenler olabilir. Ancak kesinlikle böyle bir izlenim edinmedim.

Partili bir milletvekilinin odas覺ndaki Atatürk fotoraf覺n覺 indirdiini iddia etmesiyle balayan sürecin sonunda Parti Meclisi karar覺yla sevk edildii disiplin kurulunda, 7'ye kar覺 8 oy çokluuyla 2016 y覺l覺nda partisinden ihraç edildi. u anda ba覺ms覺z.

Ancak, görüldüü üzere 7'ye kar覺 8 oy çokluuyla verilen b覺çak s覺rt覺 bir karar. Odas覺n覺n duvar覺nda Atatürk, eski partisinin liderinin fotoraf覺 ve  partisinin amblemi as覺l覺. Partisinden kopmam覺 belli. Ziyaretim süresince bir çok muhtar覺n arad覺覺na ahit oldum. Partisinden gönül ba覺n覺 kesinlikle koparmam覺.

襤yi bir Ankaragüçlü ve Ankara sevdal覺s覺 demitim. Partisi ile olan gönül ba覺n覺n tekrar resmiyet kazanmas覺n覺n, hem partisinin kazanc覺 olaca覺n覺, hem de partili kimliinin böyle bir kiiliin siyaset sahnesinden yok olmas覺n覺 engelleyeceini düünüyorum. Bu Ankara'n覺n ve Ankara sporunun da kazanc覺 olur.

Dikkat ederseniz yaz覺mda parti isminden hiç bahsetmedim. Çünkü benim için böyle insanlar覺n partisi deil, ülkeye ve bölgesine verecekleri katk覺 önemlidir. Ayr覺ca, Mustafa Kemal ATATÜRK'ün iaret ettii çada Türk kad覺n覺na iyi bir örnek olmalar覺, benim için ayr覺ca bir önem ta覺maktad覺r.

Bu vesileyle, Aylin NAZLIAKA gibi siyasetçilerin çoalmas覺 temennisiyle, kendisine teekkür ediyorum.

NOT: Asl覺nda bu yaz覺mda, Aytemiz Alanyaspor kar覺s覺nda rezalet bir oyun ç覺karan ve 4-1 malup olan Gençlerbirlii tak覺m覺n覺 ve özellikle dökülen ve daha önceki olumlu düüncelerim sonras覺 beni utand覺ran defans覺n覺 ele alacakt覺m, ancak düüncelerimin biraz soumas覺 için biraz erteledim. 

BARICAN 襤REK 

Bar覺can 襤rek