Haberin Yayn Tarihi:
16/03/2019-19:23
Umut G羹ldal yazd覺: ehir ile b羹t羹nleebilmek

Günümüz futbol seyircisinde oldukça s覺k yaanan ve bana göre art覺k yanl覺l覺覺 çok aç覺k bir ekilde ortaya ç覺km覺 sonuç odakl覺 yakla覺m maalesef birçok büyük camian覺n yok olmas覺na yada ciddi sorunlar yaamas覺na neden olmaktad覺r. Al覺nan futbolcular覺n isimleri ve al覺nan sonuçlar覺n günü kurtarmaktan baka bir anlam ta覺mad覺覺n覺 yaad覺覺m覺z örneklerde oldukça net bir ekilde görmekteyiz.

Birçok taraftar bu yan覺lg覺ya s覺kl覺kla dümekte… Yap覺lan transferler ve sonuçlar sorunlar覺n hal覺n覺n alt覺na süpürülmesine neden oluyor. Bu durum tabi ki yönetimler aç覺s覺ndan k覺sa vadede rahatlama salasa da geni zamanda büyük camialar覺 bile oldukça güç durumlara dümesine sebep olmakta.

Ankaragücü geçmite yap覺lan yanl覺 transfer politikalar覺 ve yönetim anlay覺覺 ile bu bahsettiim sorunlar覺 en ciddi ekilde yaam覺 bir camia diyebilirim. Geçmi dönemlerde ödeme dengesini düünmeden yap覺lan harcamalar, kurumsallamaktan çok uzak yönetim anlay覺lar覺n覺n bedeli halen ödenmekte olduu gibi, daha da çok can yakaca覺n覺 bu haftaki gelitirmeler bizlere bir kez daha gösterdi. Ahmet Gökçek yönetimi döneminde al覺nan oyuncular覺n alacaklar覺na kar覺l覺k puan silme cezas覺 ile kar覺 kar覺ya kal覺nd覺.

Bu sorunlar覺n yaanmamas覺 için yönetimler zor olan覺 yapmay覺p kolay yolu seçmekteler. Ancak durum art覺k kurtar覺l覺r olmaktan ç覺kmaktad覺r. Taraftarlar覺n yönetime kat覺lamad覺覺, kal覺c覺 gelirlerin salanamad覺覺, günlük sonuçlar ile baar覺 kovaland覺覺 durumlar覺n sonu pek deimeden karanl覺k olduunu söylemeliyiz.

Ankaragücü Türkiye’nin en büyük camialar覺ndan ve taraftar gücüne sahip tak覺mlar覺ndan biri olmas覺na ramen bu kurumsallama ve ehrin en büyük gücü olma konusunda yap覺lan eksiklikler ile saha sonuçlar覺na endekslenen baar覺 anlay覺覺 maalesef hâkimiyetini sürdürüyor.

Geçtiimiz günlerde aç覺klanan ehirler  ve taraftar say覺lar覺 arat覺rmas覺n da  Ankara ehri ile Ankaragücü camias覺n覺n kucaklamas覺 ve bütünlemesinin imdiye kadar baar覺lamad覺覺n覺 gördük. Adana, Bursa, 襤zmir gibi ehirler Ankara’ya göre bu birliktelii daha iyi baarabilmi camialar.

ehir içerisinde düzgün ürünlerin olduu bir maazas覺 olamayan bakent temsilcimiz, passolig sat覺lar覺nda oldukça gerilerde bulunmakta. Dier illerde olduu gibi ehir merkezlerine kurulmas覺 gereken passolig sat覺 stantlar覺 bu say覺y覺 artt覺rabilir. Düzenlenen etkinlikler ve ehir ile birleme çal覺malar覺 maalesef bugüne kadar hiç önemsenmedi. Ankara ehri kendi tak覺mlar覺na yak覺nlat覺r覺lamad覺. Oldukça basit birçok sorun dahi çözülemez durumda…

Örnein, Sporanki’de haber olan bir türlü düzeltilemeyen skorboard problemi, teknik heyetin tak覺m覺n resmi malzeme tedarikçisi d覺覺nda ürünler ile bas覺n kar覺na ç覺kmas覺, stadyum girilerinde hala düzenlenemeyen ,rezil giri ç覺k覺 uygulamalar覺 maalesef ilk akla gelenler diyebiliriz. Öyle ki bu durumlar bir günde çözüme kavuturulabilecek basitlikte olaylar… Ancak bu eksiklikler dahi giderilmeyip sorunlar覺n katlanarak büyümesine neden olunuyor.

Daha önceki yaz覺lar覺mda ehir bilincini oluturmak ve Ankaragücü’ne olan ilgiyi artt覺rmak gerektiini yazm覺t覺m. Ancak bu taraftar覺n bilinçlenmesi ile olacak gelimeler olarak kalmay覺p yönetimin kurumsallaarak profesyonel bir halkla ilikiler çal覺mas覺 yürütmesi gerekliliini önümüze koyuyor.

Yönetim özellikle iletiim konusunda ciddi deiimler yaratabilmeli diye düünüyorum. Ankaragücü üyesi olabilmek içinkolayl覺klar taraftara aç覺lmal覺. Taraftar önce kendisi daha sonra ehri bu tak覺m ile bütünletirmeli. Ankara denince akla bir bütün olarak Ankaragücü gelebilmeli. Dünyan覺nbirçok yerinde bunun örnekleri var. Bu örnekler incelenip hayata geçtii takdirde önemli bir ad覺m at覺labilir.

Aksi taktirde, gün kurtar覺l覺r ancak gelecek hiçbir zaman zaferlerle gelmez. Büyüme ve baar覺 kal覺c覺 olamaz.

Bu camia y覺llar önce ödenmeyen paralardan al覺nan cezalar覺, tak覺m覺n yan覺nda uçak ile deil otobüs ile maça gitmek zorunda kalan personeli, orijinal ürün bulamayan ve skorboardu dahi göremeyen, stada girilerde tek bir toprak yoldan adeta sürü gibi muamele görmeyi hiç ama hiç hak etmiyor.

Geçtiimiz hafta Eren ve Mert kardelerimizin vefat覺 sonras覺 bir kez daha gördük ki, maçsonucu  at覺lan goller ve al覺nan galibiyetlerden daha önemli çok fazla ey var. Bizim bu kardelerimize ve arma uruna kaybettiimiz nice isimlere sözümüz var. 襤malat-i harbiyeyi her daim muzaffer k覺lmak…

UMUT GÜLDAL

Bu habere Su adresten ulaSabilirsiniz:
http://www.sporanki.com/haberi/64312-Umut_Guldal_yazdi_Sehir_ile_butunlesebilmek_.html