Haberin Yayn Tarihi:
11/01/2018-10:39
Cankurtaran, "Hedefimiz t羹m T羹rkiye'nin spor yapabilmesi"

CHP Genel Bakan Yard覺mc覺s覺 Yasemin Öney Cankurtaran'覺n koordinesinde çal覺malar覺n覺 yürüten kurul, kendini feshederek 20 Ocak'ta kongreye gitme karar覺 ald覺.

Kongreyle, CHP Spor Kurulu bakan ve vekilleri ile CHP Spor Üst Kurulu ve Dan覺ma Kurulu'nu yenilemeyi amaçlayan anamuhalefet partisi, kurullar覺n belirlenmesinde öncelii Türkiye'nin dört bir yan覺ndan seçilmisporculara verecek.

Kongrede, CHP Spor Üst Kurulu'na 60, Dan覺ma Kurulu'na ise 100 üye belirlenecek.

"襤nsan odakl覺 spor politikas覺 oluturulmal覺"

CHP Genel Bakan Yard覺mc覺s覺 Yasemin Öney Cankurtaran, yapt覺覺 aç覺klamada, hedeflerinin tüm Türkiye'nin spor yapabilmesi ve sporda f覺rsat eitliinin salanmas覺 olduunu söyledi.

Cankurtaran, sporda alt ve üst yap覺n覺n, her bölgede, yörenin spor dokusuna ve sosyolojik yap覺s覺na göre tesis edilmesi gerektiini ifade ederek, insan odakl覺 spor politikas覺 oluturman覺n önemine dikkati çekti.

Spor kurullar覺n覺n olumas覺nda, siyasi kimliin yan覺 s覺ra daha çok sporcu kimliiyle tan覺nan vatandalar覺n olmas覺na özen gösterdiklerini kaydeden Cankurtaran, "Tüm Türkiye'den gelecek sporcularla yap覺lacak seçimlerin sonucunda oluturulacak kurullarla, sporcular覺n sesi olmay覺 hedefliyoruz. Bu kapsamda Türkiye'deki tüm sporcular覺m覺z覺 20 Ocak'taki seçimlerimize davet ediyoruz." dedi.

Bu habere Su adresten ulaSabilirsiniz:
http://www.sporanki.com/haberi/58204-Cankurtaran_Hedefimiz_tum_Turkiyenin_spor_yapabilmesi.html