Haberin Yayn Tarihi:
11/01/2018-10:35
Ankaral覺 antren繹rler dert k羹p羹

Onlar Türk futbolunun aç覺lar覺, emekçileri, eitimcileri...

Bu ie gönül vermi, gecesini gündüzüne katan amatör kulüp antrenörleri… SABAH  Ankara olarak dertlerini dinlemek için Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Bakan覺 Murat Kandazoluile 12 antrenörü bir araya getirdik. Her yönüyle futbolun konuulduu toplant覺da sorunlar da masaya yat覺r覺ld覺. Toplant覺ya Hame entürk (Ostimspor), Avni Balabanl覺 (襤ncirlispor), Murat Gökçe (Bakent Eda), Veysel Uluer (Yenidoanspor), Cengiz Paça (Cebecispor), Fatih Cürebal (Kavakl覺derespor Bakan覺), Ali 襤hsan Ceylan (Ulubeyspor), Mustafa Gündoan (Polatl覺 Gençlik Gücü), Mustafa Y覺ld覺z (Ankara Futbol 襤l temsilcisi), Mustafa entürk (Akyurt Belediyespor), Nadi Tiryaki (Akyurt Belediye Antrenörü), Yalç覺n Yuna (Fatihspor Kulübü Bakan覺) kat覺ld覺. 197 kulüp, 950'ye yak覺n tak覺m ve 13 bin civar覺nda lisansl覺 futbolcu... Merkezde sadece 7 saha var ve haftada 150-200 futbol müsabakas覺 oynan覺yor. Toplant覺ya kat覺lan amatör kulüp antrenörleri, 19 May覺s Stad覺 y覺k覺ld覺ktan sonra, 50 amatör kulübün durumunun da belirsiz hale geleceini söyledi. Kulüpler bu anlamda destek bekliyor, kendilerine sahip ç覺k覺lmas覺n覺 istiyor. Cebecispor Antrenörü Cengiz Paça, sahalar覺n yetersiz olmas覺ndan ve belediyelerin yeterince tesis yat覺r覺m覺 yapmamas覺ndan yak覺nd覺. Projeler yap覺l覺rken iin ehli insanlardan fikir al覺nmad覺覺n覺 söyleyen Paça, "19 May覺s Stad覺'n覺n y覺k覺lmas覺 halinde birçok çocuun spordan kopup bir anlamda topluma potansiyel suçlu gibi sokaklara düeceini düünüyorum. Bu anlamda 19 May覺s Stad覺'n覺n y覺k覺lmas覺ndan sonra devlet amatör spor kulüplerine mutlak suretle destek vermeli" dedi. Paça, sahalarda ambulans yokluu çektiklerini de söyledi. "Bir tüzükle yönetilmemiz laz覺m" diyen Ulubeyspor Antrenörü Ali 襤hsan Ceylan da, "Genç nesle ancak spora onlar覺n istedii branlarda eitebilirsek destek olabiliriz" diye konutu. Fatihspor Kulübü Bakan覺 Yalç覺n Yuna ise, "Ankara'ya öyle bir bak覺n en kötü artlarda 15 bin çocuu amatör spor kulüpleri eitiyor. 襤dmana gelmiyor ar覺yoruz, yol paras覺 olmuyor veriyoruz, bazen aç geliyor doyuruyoruz, üüyor hastaneye götürüyoruz. Biz b覺rak覺rsak en az y覺lda 20 bin çocua kim sahip ç覺kacak? Lise örencisi okulda hocas覺n覺 dinlemiyor. Ama kulübe geldiinde, 'peki hocam' diyor. Cumhurbakan覺m覺z spora kat覺l覺yor. Ama bizim oraya gitmemiz ve sesimizi duyurmam覺z" eklinde konutu.

'YEREL YÖNET襤MLERLE HER TÜRLÜ 襤B襤RL襤襤NE HAZIRIZ'
Kandazolu, ba覺ml覺l覺kla en büyük mücadelenin 'amatör spor' olduuna inand覺覺n覺 belirterek, "Öncelikle tesis, sonras覺nda kulüp say覺s覺n覺 art覺rmal覺y覺z. Buna binaen sporcu say覺s覺 da 3-4'e katlayacakt覺r. Özellikle amatör futbolun çok sevilen bran olmas覺 sebebiyle Ankara'm覺zda amatör futbol sahalar覺n覺n eksikliini yaamaktay覺z. Bu konuda da yerel yöneticilerimizle her türlü ibirliine haz覺r覺z çözüm noktas覺nda" ifadelerini kulland覺.

'ANKARA'YA YATIRIM YAPILMASI LAZIM'
Futbol 襤l Temsilcisi Yard覺mc覺s覺 Celal Mutlu da toplant覺da yapt覺覺 konumada, hep ayn覺 sorunlar覺 konutuklar覺n覺 ve bunlara çözüm bulmak için çal覺t覺klar覺n覺 söyledi. Mutlu, "Dünyan覺n hiçbir yerinde saat 9'da maç balamaz. 1 günde 5-6 maç oynanmaz. Bunu nedeni saha yetersizlii... Herkes hakemden ikâyetçi oluyor ama hiç kimse hakemlerin sorunlar覺na eilip de nerede eitim yap覺yorlar, bu imkân覺 kim sal覺yor diye düünmüyor. Bugün kura çekimi olsa nerede kura çekimi yapaca覺z diye yer ar覺yoruz. Buras覺 Türkiye'nin bakenti Ankara'd覺r. Ankara'ya bir yat覺r覺m yap覺lmas覺 laz覺m" dedi.

'EN KISA SÜREDE SORUNLARIN ÇÖZÜLECE襤NE 襤NANIYORUM'
Murat Kandazolu da, kulüplerin sorunlar覺n覺 dinlemenin kendi görevleri olduunu söyledi. Bu sorunlar覺, bal覺 bulunduklar覺 birimlere ve yerel yönetimlere ilettiklerini belirterek, "Ankara'n覺n geçmiten bugüne süregelen sorunlar覺n birikerek gelmesinden dolay覺 tesislerimizin yetersiz oluu da ciddi anlamda bizi s覺k覺nt覺ya sürüklemektedir. Bunun çözümü için h覺zl覺 hareket edilmeli. Bu konuda herkesin niyetini iyi görüyoruz. Olumlu dönüler almaktay覺z. En k覺sa süre içerisinde bu sorunlar覺n çözüleceine inanmaktay覺m. Tabiî ki 19 May覺s'覺n y覺k覺lacak olmas覺, oradaki aç覺k futbol sahalar覺n覺n da inaat alan覺na girecek olmas覺, kulüp ofislerinin oradan ta覺nacak olmas覺 kulüplerimizi zor durumda b覺rakacakt覺r. Bunlar覺 h覺zl覺 bir ekilde giderebilmek için de alternatif çözümler bulmal覺y覺z" dedi.

PURSAKLAR ÖNER襤S襤
Sorunlar覺n konuulduu toplant覺da bir dier önemli husus ise Pursaklar'a yap覺lan 16 adet saha oldu. 6's覺 çim, geri kalanlar覺 deiik ebatlarda sentetik saha... Büyükehir'in yapt覺覺 bir tesis. Antrenörler bu tesisin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na kazand覺r覺lmas覺n覺 istiyorlar.

Haber: Vuslat Ay / Sabah Ankara 

Bu habere Su adresten ulaSabilirsiniz:
http://www.sporanki.com/haberi/58203-Ankarali_antrenorler_dert_kupu.html