Haberin Yayn Tarihi:
14/11/2017-16:08
"Haydi Ankara, bayra覺n覺, atk覺n覺, filaman覺 kap, Ankarag羹c羹ne gel"

Kurulduu 1910 y覺l覺ndan günümüze kadar , 襤malat-覺 Harbiye ruhu ile  Türk Sporuna bir çok farkl覺 branlarda birbirinden yetenekli sporcular kazand覺ran MKE Ankaragücü Spor Kulübümüz, bugün de ayn覺 kararl覺l覺k ve azimle çal覺malar覺na devam etmektedir.

Geçmi y覺llarda yaanan yönetim zafiyetleri, kulübümüzün haks覺z yere borçland覺r覺lmas覺 ve ‘Amatöre kadar düerler’ denilerek Ankaragücü’nün kaderine terk edilmesi bile as覺rl覺k ç覺nar覺 y覺kamam覺t覺r.

En karanI覺k gece biIe sona erer ve güne tekrar doar

‘En karanI覺k gece biIe sona erer ve güne tekrar doar’  sözündeki gibi adeta güne’in yeniden domas覺n覺 salamak için samimi bir gayret ile çal覺an Bakan覺m覺z Mehmet Yiiner ve Yönetim Kurulumuzun mücadelesi sayesinde  ‘yok olup bitti denilen’ kulübümüz, küllerinden domu ve bu gün futbol A- tak覺m覺 ile TFF 1. Lig’de emin ad覺mlarla zirveye doru ilerlemektedir.

ampiyonluk Ankara’y覺 gururland覺rm覺t覺r

Tüm zorluklara ve imkans覺zl覺klara ramen taraftarlar覺m覺z覺n destei ve Ankara’da oluan sinerji ile geçtiimiz sezonu TFF 2. Lig’de ampiyon olarak tamamlayan  tak覺m覺m覺z, elde ettii baar覺yla tüm Ankara’y覺 gururland覺rm覺t覺r.

Ankaragücü, Ankaral覺n覺n tak覺m覺d覺r

MKE Ankaragücü Spor Kulübümüz hiç üphe yok ki Ankara’m覺z覺n en büyük sivil toplum kuruluu ve en önemli marka deeridir.  Ankaragücü halk覺n tak覺m覺, Ankaragücü Ankaral覺n覺n tak覺m覺d覺r. Ankaragücü, Ankara’ya sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda art覺 deerler katan, Ankara’n覺n en önemli temel talar覺ndan birisidir.

Eller çoal覺nca iler hafifler

107 y覺ll覺k ehr-i emanet olan MKE Ankaragücü’müzün her zamankinden daha fazla destee ve birlik ve beraberlie ihtiyac覺 vard覺r . ‘Bir araya gelmek balang覺çt覺r, bir arada durabilmek ilerlemedir, birlikte çal覺mak ise baar覺d覺r. Biz birbirimizle ayr覺may覺 deil birbirimize daha da kenetlenmeyi seçmeliyiz. Bu hedef dorultusunda 17.11.2017 Cuma günü saat 18:00′da Ankara 19 May覺s Stadyumu’nda oynanacak olan MKE Ankaragücü – Denizlispor maç覺na en büyük itici gücümüz olan taraftarlar覺m覺z覺,  Ankara Valimiz Say覺n Ercan Topaca’y覺, Büyükehir Belediye Bakan覺m覺z Say覺n Mustafa Tuna’y覺, Ankara Milletvekillerimizi, 襤lçe Belediye Bakanlar覺m覺z覺, sivil toplum kurulular覺m覺z覺n güzide temsilcilerini, dernek ve oda bakanlar覺m覺z覺, Ankara’ya ve MKE Ankaragücü’ne gönül veren herkesi bekliyoruz.

Eller çoal覺nca iler hafifler, ellerimizi çoaltal覺m, ellerimizi birbirine kenetleyelim, bir olal覺m, iri olal覺m, diri olal覺m hep birlikte MKE Ankaragücü’müzü ayaa kald覺ral覺m. Haydi Ankara, bayra覺n覺, atk覺n覺, filaman覺 kap Ankaragücü’ne gel…

MKE Ankaragücü Spor Kulübü Yönetim Kurulu

Bu habere Su adresten ulaSabilirsiniz:
http://www.sporanki.com/haberi/57357-Haydi_Ankara_bayragini_atkini_filamani_kap_Ankaragucune_gel.html