Haberin Yayn Tarihi:
17/03/2017-11:26
Hacettepe t覺pta birinci

Dünya üniversitelerinin, ‘bilimsel arat覺rma, at覺f say覺s覺, akademik sayg覺nl覺k ve iveren görüü’ eklinde dört göstergeye göre deerlendirilerek oluturulan bu s覺ralamada, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye üniversiteleri aras覺nda T覺p alan覺nda birinci s覺rada yer al覺rken dünya s覺ralamas覺nda da 251-300 üniversite aras覺na yerleti. Hacettepe, 襤ngiliz Dili ve Edebiyat覺, Anatomi ve Fizyoloji, Hemirelik alt alanlar覺nda da yine Türkiye üniversiteleri içinde ilk s覺rada yer ald覺. Sanat ve 襤nsani Bilimler ana bal覺覺nda Dünya Elit Üniversiteler listesine giren üniversite, toplam 46 alt bal覺k kapsam覺nda 20 alt bal覺kta ilk be üniversite s覺ralamas覺nda yerini ald覺.

Bu habere Su adresten ulaSabilirsiniz:
http://www.sporanki.com/haberi/53850-Hacettepe_tipta_birinci.html