Haberin Yayn Tarihi:
27/02/2017-12:52
Ankara Yerel Gazeteciler ve Yazarlar Dernei kuruldu

Bakent yerel bas覺n覺 Ankara Yerel Gazeteciler ve Yazarlar Dernei çat覺s覺 alt覺nda buluuyor. Bakanl覺覺n覺 Gerçek Haber Gazetesi sahibi gazeteci yazar Ömer Uzun'un yapt覺覺 dernek kurulu aamas覺n覺 tamamlamas覺n覺n ard覺ndan çal覺malar覺na start verdi. Ankara'da yay覺n yapan bütün gazeteci ve yazarlara kap覺s覺n覺 açan dernek, bakent gazetelerinin kangren haline gelmi sorunlar覺na da neter vurmay覺 planl覺yor.

Dernek yönetimi An覺tkabir ziyaretiyle balad覺覺 çal覺malar覺na kaymakam, belediye bakan覺, kamu kurum kurulular覺 ve sivil toplum kurulu temsilci ziyaretleriyle devam ediyor. Ziyaretlerde yerel gazetecilerin yaad覺覺 sorunlar masaya yat覺r覺larak, çözüm önerileri gelitiriliyor.

GEÇ B襤LE KALDIK
Çal覺malar hakk覺nda bilgi veren dernek bakan覺 Ömer Uzun, dernekleme çal覺malar覺n覺 'Geç kal覺nm覺 bir çal覺ma' olarak nitelendirerek, "5 milyonu ak覺n bir nüfusun yaad覺覺 ilimizde günlük yay覺m yapan gazete say覺s覺 bir elin parmaklar覺n覺 geçmiyor. Haftal覺k, 15 günlük ve ayl覺k ç覺kan gazete say覺s覺 da yeterli deil. Ç覺kan bu gazeteler de ne yaz覺k ki örgütlü deil. Bir araya gelip bizim sorunumuz udur çözüm önerilerimiz de udur diyecek bir platforma sahip deildik. Bütün toplumun sorunlar覺 gündeme getiren biz gazeteciler ne yaz覺k ki kendi problemlerimizi hep göz ard覺 ettik" dedi. Kurduklar覺 bakentteki gazetecilie yeni bir soluk getirmek istediklerini ifade eden Uzun, " Biz bölgemizin avantajlar覺n覺 bugüne kadar kullanamad覺k. Bir araya gelme noktas覺nda ayr覺malar yaad覺k. Art覺k kendi ayaklar覺m覺z覺n üstünde durman覺n ilk ad覺m覺n覺 att覺k. Ankara'da yay覺m yapan gazetelerimizin çal覺anlar覺na yazarlar覺na ve gazetenin okuyucuya ulamas覺nda emei olan bütün bas覺n emekçilerine kap覺m覺z覺 açt覺k. Diyoruz ki bakent gazetecilerin art覺k bir çat覺s覺 var. Sorunlar覺n konuulaca覺, çözüm için ilgili kurum kurulularla diyaloglar覺n kurulaca覺, varl覺覺m覺z覺 herkese hissettirebileceimiz derneimizi daha da güçlendirmek için hep birlikte gece gündüz çal覺aca覺z" diye konutu.

YÖNET襤M KURULU
Ankara Yerel Gazeteciler ve Yazarlar Dernei u isimlerden oluuyor: Dernek Bakan覺 Ömer Uzun, 襤brahim Keskin Bakan yard覺mc覺s覺, Bekir Yalç覺nkaya Genel Sekreter, 襤lyas Orhan Muhasip, Kurucu Üyeler Murat Ertan, Osman Türkmen ve Güner Gümüay. 

Bu habere Su adresten ulaSabilirsiniz:
http://www.sporanki.com/haberi/53548-Ankara_Yerel_Gazeteciler_ve_Yazarlar_Dernegi_kuruldu.html