Haberin Yayn Tarihi:
24/02/2017-11:46
Bakan Yiiner, g羹ven tazeledi

Bakan Yiiner, Ankara 2. bölge genelindeki 82 kooperatif aras覺nda performanslar覺yla birinci s覺rada olduklar覺n覺 belirterek, "Devletin paras覺n覺 kredi kullanacak nitelik ve koullara sahip olmayanlara kulland覺rm覺yoruz, paray覺 çarçur etmiyoruz. Esnaf覺n amac覺na, bütçesine ve ihtiyac覺na en uygun  ekilde krediye eriim olana覺 sal覺yoruz." diye konutu. 

 

Ankara oförler Minibüsçüler, Kamyoncular ve Bilumum Nakil Vas覺talar覺 Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet ve Kredi Kooperatifi 37. Olaan Genel Kurul Toplant覺s覺 kooperatif ortaklar覺n覺n kat覺l覺m覺yla gerçekletirildi.

ANKESOB Toplant覺 Salonu'nda ANKESOB Bakan Vekili ve TESKOMB Ankara Bölge Birlii Bakan Vekili Muhittin Köksal'覺n Divan Bakanl覺覺n覺 yapt覺覺 genel kurul, Sayg覺 Duruu ve 襤stiklal Mar覺'n覺n okunmas覺yla balad覺.

18 maddeden oluan gündem  hakk覺nda k覺sa bir bilgi veren Divan Bakan覺 Muhittin Köksal, aç覺l覺 konumas覺nda genel kurulun hay覺rlara vesile olmas覺n覺 diledi.  

KRED襤 TAK襤P ORANI YÜZDE 1'襤N ALTINDA

Ankara oförler Minibüsçüler, Kamyoncular ve Bilumum Nakil Vas覺talar覺 Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet ve Kredi Kooperatifi  Bakan覺 Mehmet Yiiner, 2016 y覺l覺na ilikin faaliyet raporunu da içeren bir konuma yapt覺. Bakan Yiiner, genel kurula kat覺lan kooperatif ortaklar覺na kat覺l覺mlar覺ndan dolay覺 teekkür ederek, "Genel kurulumuzun ortaklar覺m覺za, Ankara esnaf ve sanatkarlar覺m覺za ve ülkemize hay覺rlara vesile olmas覺n覺 Cenab-覺 Allah'tan niyaz ediyorum." temennisinde bulundu ve konumas覺nda u ifadelere yer verdi: "31 Aral覺k itibariyle plasman tutar覺m覺z 128 milyon TL. Toplam vermi olduumuz kredi miktar覺 net 127 milyon 996 bin TL. 2016 y覺l覺nda kooperatifimize kulland覺rd覺覺m覺z kredi miktar覺 64 milyon 745 bin TL. 128 milyon TL'lik plasmanla Ankara 2. Bölge olarak 82 kooperatifin içinde sizlerin sayesinde birinciyiz. Hep birlikte çal覺arak bu noktaya geldik. Tabii burada her ey paray覺 da覺tmakla bitmiyor. Bu paray覺 toplamak da önemli. Bizim kooperatif olarak takip oran覺m覺z yüzde 1'in alt覺nda; 0,58'dir. Bu baar覺 tabii ki; siz deerli ortaklar覺m覺z覺n borcuna sad覺k olmas覺ndan ve biz kooperatif yöneticileri ve çal覺anlar覺 olarak iimizi salam yapmam覺zdan kaynaklan覺yor. Gerekli güvenceler salanmadan kesinlikle kimseye kredi imkan覺 salam覺yoruz. Devletin paras覺n覺 kredi kullanacak nitelik ve koullara sahip olmayanlara kulland覺rm覺yoruz, paray覺 çarçur etmiyoruz. Krediyi, esnaf覺n bütçesine, amac覺na ve ihtiyac覺na en uygun  ekilde kullan覺m覺na olanak sal覺yoruz. Baar覺 da buradan geliyor. S覺rf bu mücadelemiz, geri dönülerdeki titizliimiz esnaf覺m覺za daha faydal覺 hizmet edebilmek için. 襤nallah sayenizde böyle giderse kooperatifler aras覺nda Türkiye genelinde birinci oluruz.

HEM ÜYE SAYISI HEM DE EKONOM襤K OLARAK BÜYÜDÜ

31 Aral覺k 2016 itibariyle 2554 üyemiz bulunmaktad覺r. Hem üye say覺s覺 bak覺m覺ndan hem de ekonomik olarak çok büyüdük. Ortak ba覺na kredi miktar覺m覺z ortalama 50 bin 116  TL. Kanuni takip alaca覺m覺z sadece 67 bin 350 TL. Bunlar覺 da tahsil edeceiz. 2016 y覺l覺nda kredi verilen ortak say覺m覺z 667 kii. 2016 y覺l覺nda kooperatifimize kay覺t olan yeni ortak say覺m覺z 438 kii. 51 kii de kooperatifimizden ayr覺lm覺.  2016 y覺l覺ndaki gelirimizin toplam覺 2 milyon 543 bin 651 TL. Giderlerimizin toplam覺 ise 1 milyon 772 bin 024 TL. Net kar覺m覺z da 771 bin 627 TL. Bildiiniz gibi bugüne kadar yapt覺覺m覺z yat覺r覺mlar覺m覺z, birikim ve vadeli hesaplar覺m覺z da var. Her y覺l art覺 gösteren kaynaklar覺m覺z覺 ve gelirlerimizi en etkili ekilde deerlendiriyoruz. 2016'da kooperatifimize gayrimenkul kazand覺rmaya devam ettik. 

Gerçekletirilen ilere bak覺nca sizlerle birlikte örnek iler yapm覺覺z. Kooperatifler aras覺nda Türkiye'de örnek olduumuzu düünüyorum. Bu ekilde devam ettikçe daha güzel iler yapaca覺m覺za inan覺yorum. Sizlerle birlikte olmaktan ve çal覺maktan mutluluk duyuyorum.

HÜKÜMET襤N DESTE襤 DEVAM ED襤YOR

Tabi bu çal覺malar, giriimler  insan覺n tek ba覺na yapaca覺 iler deil. Bu iler ekip ii. Burada hükümetimizin salad覺覺 imkanlar覺 da göz ard覺 etmememiz laz覺m. Hükümetten, hazineden bu paralar覺 TESKOMB arac覺l覺覺 ile esnaf覺m覺za kazand覺r覺yoruz. Gerçekten TESKOMB'un esnaf için çok güzel hizmetleri var. TESKOMB Genel Bakan覺m覺z A. Kadir Akgül hem tekilat bakan覺 olarak hem de bir  milletvekili olarak hükümete ihtiyaçlar覺m覺z覺 çok doru bir ekilde aktar覺yor.

Bizi tercih eden ve borcuna sad覺k ortaklar覺m覺zla, iini lay覺k覺yla yapan personelimizle, TESKOMB tekilat覺, Gümrük ve Ticaret Bakanl覺覺 ve Halkbank ile gerçekten uyum içerisindeyiz. Bu uyum ve baar覺 sürecinin sürdürülmesinde büyük emek ve  katk覺s覺 olan Tekilat Genel Bakan覺m覺z Say覺n A. Kadir Akgül'e, Genel Bakan Yard覺mc覺lar覺na, Tekilat Genel Müdürü Say覺n Güler Zincirk覺ran'a ve tekilat çal覺anlar覺na, Ankara 2. Bölge Birlii Yönetim Kurulu ve çal覺anlar覺na, Halkbank Genel Müdürü Say覺n Ali Fuat Takesenliolu'na, Halkbank Esnaf ve Kobi Bankac覺l覺覺 Genel Müdür Yard覺mc覺s覺 Erdal Erdem'e, Halkbank Esnaf Bankac覺l覺覺 Daire Bakan覺 Ahmet Erdoan'a, Halkbank An覺t ubesi Müdürü Nee Mengü'ye, Halkbank Ulus ubesi  Müdürü Demet Turgut'a ve müteri odakl覺 sorunsuzca hizmet veren Halkbank çal覺anlar覺na teekkür ediyoruz. Bu olumlu tablonun devam etmesi ile; istikrar ve güvenden yana birlik ve beraberlik içerisinde güzel iler baarmaya devam edeceiz."

Bakan Yiiner'in konumas覺n覺n ard覺ndan Denetim Kurulu Raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider Raporu okunarak, ortaklar覺n müzakeresine aç覺ld覺. Ard覺ndan, Yönetim Kurulunun Y覺ll覺k Çal覺ma Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bilanço Gelir-Gider Raporu ayr覺 ayr覺 oylan覺p oybirlii ile kabul ve ibra edildi. 2017 Y覺l覺 Tahmini Bütçenin okunmas覺, müzakeresi ve kabulü ilemi gerçekletirildi. Gündem maddelerinin tek tek görüülerek karara baland覺覺 genel kurulda 4 y覺ll覺覺na Yönetim Kurulu ile Bölge Birlii Temsilcisi seçimleri yap覺ld覺. Çal覺ma bölgesi sadece Ankara merkez olan kooperatifin bakanl覺ktan gerekli izinlerin al覺nmas覺 ile Ankara Büyükehir Belediyesi s覺n覺rlar覺 içerisinde kredi verebilecek olmas覺na ilikin madde de oy birlii ile kabul edildi.

Divan Bakan覺 Muhittin Köksal da TESKOMB Genel Bakan覺 A.Kadir Akgül'ün mesaj覺n覺 ilettii konumas覺nda; "Türkiye'de yaanan tüm olumsuzluklara ramen hükümetin esnaf ve sanatkara bak覺覺 çok önemliydi. Hükümetimiz, kredi faizlerini yükseltmeden, kredi limitlerini düürmeden ve vadeleri aa覺ya çekmeden, özetle; esnafa salad覺覺 bu imkanlara her hangi bir k覺s覺tlama getirmeden s覺k覺nt覺l覺 dönemde bile desteine devam etti. TESKOMB'un esnaf ve sanatkarlar için gerçekten çok güzel hizmetleri var. Esnaf ve sanatkara ihtiyaç duyduu krediyi piyasa koullar覺na göre daha düük faizle elde etme imkan覺 sal覺yor. Bu çal覺malar TESKOMB'un güçlü bir ekip ruhu dahilinde bir sistem içerisinde devam ediyor. Merkez birliimizin Genel Bakan覺 A. Kadir Akgül, esnaf ve sanatkar覺n kredi ihtiyac覺n覺 projeler kapsam覺nda siyasi iktidara sunarak, hakl覺 gerekçeleri anlat覺yor. 2016 y覺l覺nda s覺k覺nt覺lara ramen esnaf ve sanatkar覺n kulland覺覺 kredi Türkiye genelinde 22 milyar TL'ye ulat覺. Bunlar覺 baaran Say覺n Genel Bakan覺m覺z A. Kadir Akgül ve ekibi genel kurulun hay覺rlara vesile olmas覺n覺 diliyor, Mehmet Bakan覺m覺z ahs覺nda hepinize sevgi, sayg覺 ve selamlar覺n覺 iletiyor.  Ben de 2017 y覺l覺n覺n i hayat覺n覺zda baar覺l覺, bol kazançl覺 ve sal覺kl覺 geçmesini ve hepimize insanlar覺 huzurlu ve mutlu olan bir ülke Cenab-覺 Allah'tan niyaz ediyorum. Genel kurulunuz hay覺rl覺 olsun." ifadelerini kulland覺.

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Ankara Minibüsçüler Esnaf Odas覺 Bakan覺 Hac覺bekir Gani, oför  esnaf覺n覺 kalk覺nd覺racak Türkiye'ye örnek çal覺malar覺ndan ve kooperatifinin kaynak ve gelirlerini doru deerlendirmesinden dolay覺 Bakan Mehmet Yiiner'e teekkür ederek, baar覺lar覺n覺n devam覺n覺 diledi.

4 YILLIINA YEN襤 YÖNET襤M BEL襤RLEND襤

Yap覺lan oylama sonras覺 kooperatifi 4 y覺l süreyle yönetecek yeni yönetim kurulu u isimlerden olutu: As覺l Üyeler: Mehmet Yiiner, Zekerya Murat, Fikri Katar, Özkan Ünal, Abdullah Kocaolu. Yedek Üyeler: Bayram Gökdemir, Ayd覺n Ayd覺n, Olcay Y覺lmaz, 襤smail Çiçek, 襤rfan Özgen.

Bölge Birlii Üst Kurul Temsilcileri de u isimlerden olutu: As覺l Üyeler: Mehmet Yiiner, Zekerya Murat, Fikri Katar, Levent Y覺ld覺z, Özkan Ünal. Yedek Üyeler: Abdullah Kocaolu, Ayd覺n Ayd覺n, I覺l Doruk, Bayram Gökdemir, Hasan Koç. 

Bu habere Su adresten ulaSabilirsiniz:
http://www.sporanki.com/haberi/53488-Baskan_Yiginer_guven_tazeledi.html