Haberin Yayn Tarihi:
13/02/2017-11:36
Ankara'daki eitim fuar覺 amac覺na ulat覺

Eitim / öretim alan覺nda hizmet veren okul, kurum ve kurulular覺 bir araya getiren 7. Eitim Fuar覺 sona erdi.

ATO Congresium’da düzenlenen ve 9-12 ubat tarihleri aras覺nda aç覺k kalan Eitim Fuar覺 bir etkinlie sahne oldu.

Fuarda, eitim kurumlar覺, sektördeki firmalar覺n ürün ve hizmet sunumlar覺, okul araç gereçleri, eitim ekipmanlar覺 ve teknolojilerinin tan覺t覺m覺 yap覺ld覺.

Fuarda yer alan eitim kurumlar覺ndan biri olan Keif Koleji’nin Yönetim Kurulu Bakan覺 Aylin Karakoç, “Erken kay覺t dönemi yakla覺rken düzenlenen bu fuar çok yararl覺 oldu” dedi.

Bu tür fuarlar覺n kaliteli eitim veren kurumlar覺n覺n seçimine yard覺mc覺 olduunu belirten Aylin Karakoç, herkesin çocuunu en iyi eitim veren okulda okutma hakk覺 olduunu ifade etti.

7. Ankara Eitim Fuar覺, eitim yan覺nda birçok alanda çeitli etkinliklere sahne oldu. Fuar boyunca ücretsiz olarak zeka oyunlar覺, turnuvalar, konferanslar gibi etkinlikler gerçekletirildi.

Bu habere Su adresten ulaSabilirsiniz:
http://www.sporanki.com/haberi/53301-Ankaradaki_egitim_fuari_amacina_ulasti_.html